TIX0532 | Maurizio V
Skymatix / New Pilot
534460
1 day ago
9
20h 2m
0h
82
-611 ft/min
2h 14m
0%
465 nm
4,186 nm
2,906 kg
26,150 kg
7
2h 27m
481 nm
3,153 kg
-669 ft/min
80

0
9
0
0%
0%
0%
No Reports
20h 2m
No Reports
0 nm
4,186 nm
0 nm
0 kg
26,150 kg
0 kg
0 ft/min
-611 ft/min
0 ft/min
0
82
0